Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2024

Dùng công nghệ để truyền cảm hứng cho nhân viên làm việc

microsoft-labor-01 

Trong một nghiên cứu mới đây của Microsoft với 5.000 người lao động văn phòng thuộc 13 quốc gia Châu Á, 46% người lao động Việt Nam chia sẻ rằng, họ luôn được khuyến khích để làm việc hiệu quả hơn, hợp tác hơn và sáng tạo hơn, đồng thời, vẫn đảm bảo các quyền lợi của họ trong hệ thống làm việc liên tục thay đổi.

Theo Microsoft, một trong những bước đầu tiên tối ưu nhất để truyền cảm hứng cho nhân viên làm việc là triển khai các công nghệ mới, nhưng đòi hỏi phải luôn tuân thủ các chính sách được thay đổi thường xuyên. Các tổ chức cần cân nhắc về chính sách nơi làm việc nhằm trang bị tốt hơn và trao quyền cho nhân viên trong “Thế giới làm việc mới” (NWoW) để luôn có được sự hợp lý với thị trường, với nhân sự mà vẫn đảm bảo sự thành công cho doanh nghiệp trong nền kinh tế mới.

Có một điều cần nhấn mạnh là ở đây không phải là sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, mà là tích hợp công việc vào cuộc sống.

Xin mời đọc bài trên Media Online