Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024

ASUS ZenFone 3 chính hãng lên kệ tại Việt Nam

asus-zenfone-3

Smartphone mới ASUS ZenFone 3 ngày 1-8-2016 đã chính thức lên kệ trên toàn quốc. Việt Nam là thị trường quốc tế thứ 2 ra mắt thế hệ ZenFone thứ ba này.

Xin mời đọc bài trên Media Online