Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Vietnam Silicon Valley và Microsoft Việt Nam hợp tác hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp

160926-microsoft-vietnam-silicon-valley-01

Microsoft Việt Nam và Vietnam Silicon Valley (VSV) ngày 26-9-2016 đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về việc hỗ trợ và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam. Sự hợp tác ở tầm cao mới này sẽ góp phần thúc đẩy và gia tăng việc triển khai các hỗ trợ cần thiết, những tư liệu và tài nguyên kèm dịch vụ và sản phẩm công nghệ tới cộng đồng khởi nghiệp (startup) tại Việt Nam, giúp họ gia tăng năng lực doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ dựa trên nền tảng toàn diện của Microsoft.

Xin mời đọc bài trên Media Online