Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024

ASUS kỷ niệm 10 năm thương hiệu Republic of Gamers (ROG)

ASUS-ROG-1

 

Cùng với ASUS toàn cầu, ASUS Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu thiết bị ASUS Republic of Gamers (ROG) dành cho cộng đồng game thủ toàn thế giới. ASUS cũng khẳng định lại cam kết tiếp tục phát triển và đổi mới để mang lại sự thay đổi tích cực cho ngành công nghiệp game trong tương lai.

Xin mời đọc bài trên Media Online