Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Chúc mừng ngày làm việc đầu tiên của Năm Mới 2017

Hôm nay, thứ Ba, ngày trên 3-1-2017 (đã xài hết 2 ngày trong ngân sách 365 ngày của năm 2017), ngày dưới 6 tháng Chạp năm Bính Thân (24 bữa nữa là Tết Đinh Dậu), hầu hết chúng ta bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2017.

Những người đã bắt đầu làm việc từ thứ Hai 2-1-2017 là “gà chọi”, hễ có độ bị chủ tung ra sân là chọi.

Còn đại đa số bà con bắt đầu làm việc từ thứ Ba 3-1-2017 là “gà công nghiệp”, sản xuất đại trà và theo quy trình, quy chuẩn.

À mà thôi. Làm sớm làm muộn gì cũng được, miễn có việc để làm đều đều là tốt lắm rồi.

Thân chúc các bạn bắt đầu một năm cày sâu cuốc bẫm mới mưa thuận gió hòa, sinh hoa kết quả, mùa vàng bội thu.

Xin tặng các bạn tấm thư pháp:

Tâm trong, Trí sáng, Lòng lành,

Sức sung, Chí vững, Đời an.

Gia đình an bình hạnh phúc

Mọi việc suôn sẻ tốt lành.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.