Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Dịch vụ hội thoại Microsoft Teams trong Office 365 ra mắt tại Việt Nam

 

Dịch vụ Microsoft Teams đã được Microsoft ra mắt tại Việt Nam ngày 27-4-2017. Tính năng trao đổi hội thoại mới được dựng sẵn trong Office 365 giúp kiến tạo nền tảng hội thoại tối ưu, xây dựng một không gian làm việc tiên tiến và tập trung, nâng cao hơn hiệu quả làm việc nhóm. Microsoft Teams sẽ đưa toàn bộ thành viên, mọi cuộc hội thoại, những nội dung và các công cụ… mà các nhóm làm việc cần có vào không gian chung, giúp mọi công việc có thể được giải quyết theo cách ưu việt hơn, dễ dàng cộng tác và xử lý hiệu quả.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online