Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

Ngân hàng SCB số hóa môi trường làm việc với ứng dụng Microsoft Teams

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã chính thức đưa vào sử dụng ứng dụng trên toàn hệ thống của mình hội thoại và làm việc nhóm Microsoft Teams nhằm số hóa môi trường làm việc, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả công việc cho cán bộ nhân viên, cũng như tăng cường công tác bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin ngân hàng.

Hơn 400 nhân viên SCB trải nghiệm ứng dụng công nghệ Microsoft tại sự kiện SCB công bố chính thức vận hành Microsoft Teams ớ TP.HCM ngày 9-12-2019.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.