Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

VIDEO: The 8th FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

VÒNG BÁN KẾT (SEMI-FINALS)

1. United States – England (3/7/2019): 2-1

 

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.