Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

Thánh lễ online: Chúa nhật 29-3-2020

Lần đầu tiên trong lịch sử đương đại của Giáo hội Công giáo ở Việt Nam, Chứa nhật 29-3-2020, Chúa nhật thứ 5 Mùa Chay, không có tổ chức thánh lễ trực tiếp cho giáo dân tại các nhà thờ trên toàn quốc – và thậm chí hầu khắp thế giới. Tất cả vì sự an toàn của mọi người trong thời đại dịch novel coronavirus.

Giáo dân được miễn tới nhà thờ dự thánh lễ, nhưng họ được khuyến nghị dự thánh lể online trên Internet.

Theo hướng dẫn của Tổng giáo phận Saigon – TP.HCM, chỉ có dự thánh lễ đang được truyền trực tiếp (live stream) thì mới được công nhận là có dự lễ. Và cũng chỉ có thánh lễ do Tổng giáo phận cử hành và live stream thì mới là thành lễ online chính thức của Tổng giáo phận. Chẳng hạn như thánh lễ đầu tiên lúc 5g30 sáng Chúa nhật 29-3-2020 được chính đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cử hành ngay tại Vương cung Thánh đường Saigon (Nhà thờ Đức Bà).

Tuy nhiên, tùy hoàn cảnh và điều kiện của mổi giáo dân, tôi thiển nghĩ, mọi người cũng có thể thông công bằng cách dự thánh lễ này được Ban Truyền thông Tổng giáo phận phát trên kênh YouTube. Miễn là dự một cách sốt sắng, nghiêm chỉnh, dù ở bất cứ đâu và lúc nào. Chúa luôn thương yêu những ai biết kính trọng và tin tưởng, phó thác vào Ngài.

Với ý nghĩ và niềm tin như vậy, tôi xin phép chia sẻ thánh lễ này với các bạn.

God bless my friends!

Xin mời dự thánh lễ online.

PHẠM HỒNG PHƯỚC