Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

WHO khuyến cáo mọi người phải biết tự bảo vệ mình trong thời COVID-19

Tổng giám đốc WHO sáng chủ nhật 26-7-2020 tâm sự thời COVID-19. Đành rằng ông này giờ thuộc nhóm kín nhạy cảm, nhưng những gì ông này tâm sự trong video này là khuyến nghị của WHO. Còn WHO là “Ai” thì hỗng nói ra ai cũng biết.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng: “We’re asking everyone to treat the decisions about where they go, what they do and who they meet with as life-and-death decisions – because they are. It may not be your life, but your choices could be the difference between life and death for someone you love, or for a complete stranger. We all have a part to play in protecting ourselves and one another from COVID-19.” (Chúng tôi đang yêu cầu mọi người coi các quyết định về nơi mình đi tới, việc mình làm và người mà mình gặp giống như những quyết định sinh tử – bởi vì chúng thật sự là như vậy. Nó có thể không phải là cuộc đời của bạn, nhưng các sự chọn lựa của bạn có thể là sự khác biệt giữa sống và chết đối với ai đó mà mạ yêu thương hoặc đối với một người hoàn toàn xa lạ. Tất cả chúng ta đều đóng vai trò trong việc tự bảo vệ mình và người khác khỏi đại dịch COVID-19.”